Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

4208 a481
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaters laters
6079 342c 500
Reposted fromRowena Rowena vialaters laters

March 03 2019

Jutro i tak skończy się jak zwykle.
— Parabole- Małpa
Reposted frompastelowe pastelowe
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagajka gajka
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiga-xvl iga-xvl
5255 adc1 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viasalzprinz salzprinz
Reposted fromsalzprinz salzprinz

February 25 2019

2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viamefir mefir
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
ludzie zapominają o innych gdy jest im dobrze. czasem przypominają sobie, gdy jest im źle.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
4594 3702 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamefir mefir
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamefir mefir
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso

November 05 2018

Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianezavisan nezavisan
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka vianezavisan nezavisan
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezdara niezdara
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl