Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

2296 e557
Reposted fromGIFer GIFer viamefir mefir
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Ja potrzebuję kogoś kto nie zdradzi, nie porzuci. Kogoś dla kogo “na zawsze”, nie oznacza na 2 miesiące. Kogoś kto wysłucha, zrozumie, pokaże, że mu zależy. I po prostu będzie...

January 27 2018

0187 aea5 500

apeninacoquinete:

Bernard Plossu México, 1974

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4590 f007
9496 3d8c
Reposted fromkaraibski karaibski viairmelin irmelin
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi viatysiace-mysli tysiace-mysli

January 22 2018

0432 5fd3 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 

— Jakub Żulczyk

January 18 2018

5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viafreeway freeway
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaamebocyt amebocyt
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaKawaiiNamida KawaiiNamida
5814 0bb7 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viasmutekipapierosy smutekipapierosy
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

January 15 2018mini people
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl