Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018mini people
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
9256 cd1b 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 11 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
4460 8786 500
Reposted fromhagis hagis viamartynienia martynienia
5740 f79e 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viahasandra hasandra
Jestem oazą spokoju. Pierdolonym kurwa zajebiście wyciszonym kwiatem lotosu na zajebiście spokojnej tafli jebanego jeziora. Jestem wręcz jak jebany wagon pełen pierdolonych medytujących tybetańskich mnichów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viathesmajl thesmajl

January 09 2018

6478 00f8
Reposted fromlostinspace lostinspace viashitsuri shitsuri
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
7614 3a06 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
9995 4049
Reposted fromdivi divi viasmutekipapierosy smutekipapierosy
8486 14ca 500
Reposted fromsalzprinz salzprinz

January 06 2018

6847 e15c
Reposted fromnfading nfading viashitsuri shitsuri
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viashitsuri shitsuri
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl