Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viaabsolutiv absolutiv
4535 132d 500
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaAmericanlover Americanlover
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawhatu whatu
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viawhatu whatu

June 05 2018

Ja potrzebuję kogoś kto nie zdradzi, nie porzuci. Kogoś dla kogo “na zawsze”, nie oznacza na 2 miesiące. Kogoś kto wysłucha, zrozumie, pokaże, że mu zależy. I po prostu będzie...
Reposted fromnaturalginger naturalginger
0996 44cc 500
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viajointskurwysyn jointskurwysyn
1541 05e4 500
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 03 2018

(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viasilence89 silence89

February 06 2018

2296 e557
Reposted fromGIFer GIFer viamefir mefir
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok

January 27 2018

0187 aea5 500

apeninacoquinete:

Bernard Plossu México, 1974

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl