Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianezavisan nezavisan
Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać - bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frompasazerka pasazerka vianezavisan nezavisan
9093 7f4e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezdara niezdara
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
9395 f97c 500
Reposted fromcalamagrostis calamagrostis viascorpix scorpix

November 02 2018

Reposted fromFlau Flau viapsychocukier psychocukier
8291 e9f0 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaazathiana azathiana
"Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć; zaufanie to także przekonanie, że ta druga osoba nie zrobi ci krzywdy."
— Kaja Platowska, O tym się nie mówi
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaNajada Najada
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaNajada Najada
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska

October 30 2018

1216 1441
Reposted fromamilak amilak viapredictableannie predictableannie
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapiehus piehus
9060 2d31
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne

October 27 2018

Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vialaparisienne laparisienne

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
0904 bd3c 500
2637 44c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir

October 06 2018

Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
4944 4159 500
Reposted fromsmc smc via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl